Program
wyborczy

Program
wyborczy

Konkrety dla Ostrowa

program wyborczy Jakuba Paducha
kandydata Koalicji Obywatelskiej
na Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego

Drodzy Ostrowianie,

hasło „Zbudujmy razem Ostrów naszych marzeń” to zapowiedź zmian w podejściu do zarządzania naszym miastem. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego powinien być realnie skoncentrowany na problemach i propozycjach Ostrowian. Jeśli mi zaufacie, zapewniam Was, że zrealizuję poniższy program nie tylko ze swoimi współpracownikami, ale przede wszystkim dla Was i z Wami, mieszkańcami naszego miasta.

Poniżej znajdziecie 34 propozycje, pełne konkretów i szczegółowych rozwiązań. Jest to lista 34 najistotniejszych wyzwań do zrealizowania do 2034 roku. Wierzę, że kolejna dekada może być lepsza dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Jakub Paduch

Kandydat Koalicji Obywatelskiej
na Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego

Gospodarka i infrastruktura

 1. Obniżymy ceny za ciepło
  • zainwestujemy w odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym. Zbudujemy park energetyczny, w którym powstaną turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne i magazyny energii zasilające pompy ciepła wysokiej mocy. W ramach reaktywowanego klastra energii wykorzystamy ciepło odpadowe powstające w ostrowskich zakładach pracy, a nadmiar wyprodukowanego ciepła umieścimy w magazynach ciepła. Produkując taniej i emitując mniej gazów cieplarnianych, spowodujemy spadek kosztów produkcji ciepła;
  • środki osłonowe dla osób mających trudności z opłaceniem rachunków za ciepło będą wypłacane w ramach pomocy społecznej, a nie kosztem Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i jego klientów;
  • wnioski taryfowe zawierające obniżki cen ciepła będą składane przez kompetentne osoby zarządzające Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym – bez błędów merytorycznych i braków formalnych;
  • będziemy zabiegać w Ministerstwie Klimatu i Środowiska o usunięcie wymogu zatwierdzania obniżek cen ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki, tak jak ma to miejsce w przypadku cen gazu.

2. Obniżymy koszty gospodarowania odpadami i wyeliminujemy odór ze składowiska przy ul. Staroprzygodzkiej

  • rozbudujemy linię sortowniczą w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, dzięki czemu poprawimy wskaźniki odzysku odpadów, a ich mniejsza ilość trafi na składowisko;
  • zbudujemy bezzapachową biogazownię zasilaną bioodpadami odpowiedzialnymi za powstawanie odoru, dzięki czemu wyeliminujemy problem i zyskamy dodatkowe źródło energii;
  • wznowimy rozmowy z partnerami w sąsiednich gminach na temat uruchomienia dodatkowej kwatery na odpady poza Ostrowem.

3. Zbudujemy Północną Obwodnicę Miasta, łączącą ul. Poznańską z ul. Limanowskiego

  • domkniemy Północną Ramę Komunikacyjną, tworząc dodatkowe przebicie przez tory kolejowe w północnej części naszego miasta, dbając jednocześnie o interesy działkowców. Domknięcie ramy komunikacyjnej pozwoli na uruchomienie dodatkowych terenów dla rozwoju Ostrowa.

4. Galeria Śródmieście – przywrócimy życie centrum Ostrowa

  • wprowadzimy preferencyjne stawki najmu lokali użytkowych należących do miasta;
  • powołamy menedżera Śródmieścia, odpowiedzialnego za animację życia gospodarczego i kulturalnego w centrum;
  • stworzymy system informacji o usługach świadczonych przez przedsiębiorców na terenie Śródmieścia;
  • włączymy zaniedbane miejskie kamienice do Ostrowskiego Programu Mieszkaniowego i zrewitalizujemy je;
  • zbudujemy parkingi wielopoziomowe przy ul. Partyzanckiej i ul. Królowej Jadwigi;
  • zapewnimy dodatkowe atrakcje dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji.

5. Wprowadzimy Ostrowską Kartę Mieszkańca

  • Ostrowianie muszą czuć, że dobrze jest mieszkać w granicach administracyjnych naszego miasta. Stworzymy system ulg i preferencji dla osób płacących podatki w naszym mieście i ich dzieci.

6. Wieloletni Program Inwestycyjny

  • zamiast uznaniowego programu budowy dróg osiedlowych, po przeprowadzeniu szerokich i prawdziwych konsultacji społecznych ustalimy 10-letni harmonogram budowy dróg w ostrowskich osiedlach. W jego ramach dokończymy najpierw rozpoczęte inwestycje drogowe. Następnie, zlecimy wykonanie już istniejących projektów, które zostały stworzone w poprzednich latach, a w dalszym ciągu nie zostały zrealizowane. Zadbamy również o drogi, chodniki i oświetlenie uliczne, na ulicach, przy których następuje najbardziej gwałtowny rozwój miasta.

7. Koniec chaosu urbanistycznego

  • w nadchodzącej fali zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i Planie Ogólnym, zadbamy o porządek urbanistyczny w Ostrowie. Osiedla domów jednorodzinnych pozostaną osiedlami domów jednorodzinnych, bez wyrastających za płotem bloków. Na nowych osiedlach bloków zadbamy o zgodność projektów z wymogami co do stopnia zabudowy, miejsc parkingowych, czy powierzchni zieleni.

8. Ostrów bez podtopień

  • wybudujemy kolektor deszczowy Harcerska-Reymonta. Dobudujemy brakujące zbiorniki retencyjne i zadbamy o istniejące, powstrzymując zalewanie centrum miasta;
  • Urząd Miejski będzie interweniował i egzekwował zmiany w przypadku zaburzania stosunków wodnych np. przez deweloperów;
  • w porozumieniu i z pomocą jednostek państwowych zadbamy o stan rzeki Ołobok oraz modernizację Strugi Ostrowskiej;
  • poszerzymy program dotacji do małej retencji wód opadowych o ogrody deszczowe, niecki infiltracyjne i inne rozwiązania pozwalające zatrzymać wodę na danym terenie.

9. Mobilny Ostrów

  • po zbadaniu konkretnych potrzeb mieszkańców zrewolucjonizujemy siatkę i częstotliwość połączeń autobusowych. Autobusy w kluczowych godzinach będą kursowały częściej, docierając do części miasta, które intensywnie rozbudowały się w ostatnich latach;
  • wprowadzimy bilety czasowe na komunikację miejską, umożliwiając mieszkańcom przesiadkę na inny autobus bez konieczności kupowania drugiego biletu;
  • realnie współpracując z naszymi partnerami w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Samorządzie Województwa Wielkopolskiego i rządzie, będziemy zabiegać o połączenie kolejowe lub tramwajowe Ostrowa Wielkopolskiego z Kaliszem, budowę dróg ekspresowych S11 i S25 (pomiędzy Ostrowem a Kaliszem), a także o zmianę planowanej lokalizacji przystanku kolei dużych prędkości na dostępną dla mieszkańców całej aglomeracji;
  • włączymy Ostrów do Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej, która dziś dojeżdża wyłącznie do Jarocina oraz zainicjujemy porozumienie z Kolejami Dolnośląskimi w celu poprawy siatki połączeń z Wrocławiem.

Środowisko i rekreacja

10. Poprawimy jakość powietrza, którym oddychają ostrowianie

  • zamontujemy panele fotowoltaiczne na wszystkich miejskich budynkach. W szczególności pozostałych szkołach i przedszkolach oraz budynkach użyteczności publicznej;
  • zmodyfikujemy program dopłat do wymiany źródeł ogrzewania, zwiększając poziom dotacji na pompy ciepła i dając możliwość finansowania montażu paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców;
  • rozszerzymy sieć czujników jakości powietrza i zakupimy drona antysmogowego.
11. Nowe życie dla Piasków-Szczygliczki i kolejki wąskotorowej
  • kompleksowo zmodernizujemy Piaski. Zbudujemy w zbiorniku baseny zewnętrzne z filtrowaną wodą, dobudujemy ścieżkę rowerową na południowym wale, zmodernizujemy wieżę wspinaczkową i dostępne atrakcje, utworzymy pump track i nowe ścieżki.
  • miejska spółka nie będzie zajmować się działalnością gastronomiczną. Otworzymy Piaski dla ostrowskich restauratorów i food trucków;
  • wprowadzimy jasne zasady dzierżawy powierzchni, umożliwiając lokalnym przedsiębiorcom zapewnienie atrakcji na całym obiekcie;
  • nie pozwolimy na zmarnowanie publicznych pieniędzy, za które zmodernizowano kolejkę wąskotorową – stworzymy dla niej infrastrukturę i uruchomimy ją.
12. Niższy podatek od nieruchomości za proekologiczne działania
  • wprowadzimy system ulg podatkowych dla nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych znajdujących się na terenie miasta, w których stosuje się rozwiązania proekologiczne. Termomodernizacja, fotowoltaika, ekologiczne źródła ciepła będą jeszcze bardziej opłacalne.
13. Wprowadzimy program dofinansowania „ZazieleniaMY Ostrów”
  • uruchomimy program dotacyjny przede wszystkim dla ostrowskich wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na rewitalizację i zazielenianie podwórek osiedlowych;
  • zwiększymy odporność Ostrowa na gwałtowne zjawiska pogodowe, wspierając mieszkańców i przedsiębiorców w odbetonowywaniu należących do nich powierzchni.

14. Odbetonujemy i zazielenimy Ostrów

  • połączymy jezdnie ul. Wrocławskiej, a przestrzeń po brukowanej wyspie wykorzystamy na utworzenie nowej przestrzeni zieleni, stworzymy tym samym najdłuższy ostrowski park;
  • nasadzimy nowe drzewa i stworzymy ogrody fasadowe w Śródmieściu wszędzie tam, gdzie nie wpłynie to negatywnie na liczbę miejsc parkingowych;
  • wprowadzimy standardy ochrony i kształtowania zieleni w mieście – będziemy zapobiegać niepotrzebnym wycinkom, a także zadbamy o już istniejącą zieleń;
  • nasadzimy drzewa wzdłuż obwodnicy Ostrowa, chroniąc mieszkańców Pruślina i Wenecji przed hałasem;
  • zrewitalizujemy Park 3-maja, Park Mickiewicza, Park Północny i Park 600-lecia. Stworzymy parki kieszonkowe na osiedlach. Powstanie kolejny Psi Park w północnej części miasta;
  • stworzymy Park Młodych Ostrowian, w ramach którego mieszkańcy będą mogli uczcić narodziny dziecka nasadzeniem drzewa;
  • stworzymy pasaż z zielenią i zielonym parkingiem dla mieszkańców na terenie po byłych garażach pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Wrocławską.

15. Schronisko dla bezdomnych zwierząt będzie jednostką budżetową miasta, a nie prowadzone przez firmę

  • tworzymy jasne zasady finansowania odpowiadające realnym potrzebom schroniska. Zapewnimy przejrzystość wydatków oraz umożliwimy kontrolę ze strony mieszkańców i Rady Miejskiej nad jego działalnością.

16. Edukacja ekologiczna

  • zwiększymy świadomość mieszkańców, na temat wyzwań i problemów środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, poprzez otwarte szkolenia dla różnych grup wiekowych i dostęp do wiedzy na dedykowanej stronie internetowej;
  • zaangażujemy chętnych przedsiębiorców w aktywności prośrodowiskowe miasta, w ramach przestrzeni do ich działań z zakresu CSR.

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami

17. Łatwiejszy dostęp do klubów seniora

  • wybudowane siedziby Rad Osiedli „Odolanowskie” i „Stare Kamienice” przeznaczymy również na funkcjonowanie w nich klubów seniora;
  • wprowadzimy jasne dla mieszkańców zasady korzystania z tych obiektów, by więcej ostrowskich seniorów mogło w nich spędzać czas;
  • zapewnimy dostęp do wsparcia psychologicznego, prawnego i podatkowego w ramach klubów.

18. Codzienne wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

  • program teleopieki dla samotnych seniorów i osób z niepełnosprawnościami zostanie poszerzony tak, aby na jasnych zasadach mogła skorzystać z niego szersza grupa mieszkańców;
  • uruchomimy program „Złota rączka” zapewniając potrzebującym seniorom i osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w naprawie drobnych usterek;
  • wesprzemy Powiat Ostrowski finansowo w kompleksowej modernizacji oddziału geriatrycznego i paliatywnego;
  • w miejskich blokach z największą liczbą starszych mieszkańców oraz osób z niepełnosprawnościami stopniowo będziemy dobudowywać windy;
  • współpracując z rządem doprowadzimy do budowy wind na ostrowskim dworcu kolejowym;
  • wsparcie finansowe dla Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych.

Młodzi i rodziny

19. Bezpłatne przedszkola i żłobek dla ostrowskich dzieci

  • zapewnienie przez miasto opieki dla ostrowskich maluchów to inwestycja, a nie koszt. Wesprzemy rodziców nie pobierając opłat za pobyt w ostrowskich przedszkolach i żłobkach.

20. Zachęcimy młodych Ostrowian do powrotu do domu

  • wprowadzimy ułatwienia w procesie ubiegania się o mieszkanie w ramach miejskich programów mieszkaniowych dla młodych ostrowian wracających do miasta po studiach;
  • uruchomimy miejski program mentoringowy i szkoleniowy skierowany do osób w wieku 18-30 lat, które stawiają pierwsze kroki w karierze zawodowej;
  • zachęcimy lokalne firmy do organizacji stażów dla młodych Ostrowian, ułatwiając im zdobycie doświadczenia potrzebnego do funkcjonowania na ostrowskim rynku pracy.
21. Program profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:
  • w ramach programu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wraz ze specjalistami opracujemy system opieki psychologicznej w szkołach i poza nimi.
22. Bilans zdrowotny 30-latków:
  • coraz więcej chorób w związku z prowadzonym szybkim i stresującym trybem życia zaczyna się w coraz młodszym wieku. Wczesna diagnostyka u coraz młodszych mieszkańców pozwoli uniknąć poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.

Przedsiębiorcy

23. Ostrowskie Centrum Biznesu

  • dla młodych przedsiębiorców w zmodernizowanym budynku dawnej dyrekcji ZNTK, uruchomimy centrum, w ramach którego na preferencyjnych warunkach będą mogli wynająć powierzchnię biurową, konferencyjną oraz uzyskać podstawowe wsparcie prawne, podatkowe i rachunkowe;
  • nowe Biuro Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora zajmie się budową stałych, partnerskich relacji z ostrowskim biznesem, wsłuchując się w jego potrzeby, szukając aktywnie finansowania dla jego przedsięwzięć oraz odpowiadając na potrzeby szkoleniowe;
  • na części z ponad 600 hektarów gruntów ornych na terenie Ostrowa, po przekształceniu utworzymy nową strefę inwestycyjną. Żaden nowy inwestor dający Ostrowianom dobrą pracę nie zostanie odesłany z braku propozycji.

Kobiety

24. Miejski Punkt Profilaktyki Ginekologicznej

  • otworzymy ogólnodostępny gabinet ginekologiczny dla potrzebujących kobiet, bez skierowań i potrzeby bycia ubezpieczonym.
25. Walczymy z ubóstwem menstruacyjnym
  • w każdej toalecie w ostrowskich obiektach użyteczności publicznej, od szkół po urząd, kobiety będą miały zapewniony dostęp do podstawowych artykułów higieny intymnej.

26. Pilotażowy program diagnostyki endometriozy

  • ułatwimy Ostrowiankom wykrycie choroby będącej przyczyną codziennego bólu wielu z nich oraz jedną z kilku przyczyn problemów z zajściem w ciążę.

Kultura i sport

27. Miasto Mistrzów Sportu:

  • kontynuując wsparcie dla sportu zawodowego, wprowadzimy jasny i dostępny dla mieszkańców algorytm podziału środków;
  • chcąc kształcić przyszłych, ostrowskich mistrzów sportu, zwiększymy finansowanie na sport dzieci i młodzieży. Ostrowscy rodzice przestaną płacić kilkaset złotych miesięcznie za zajęcia dzieci w klubach dotowanych przez miasto;
  • wrócimy do dobrej tradycji specjalizacji sportowej ostrowskich szkół. Utworzymy w nich oddziały mistrzostwa sportowego, dając możliwość rozwijania sportowych pasji na wyższym poziomie;
  • zbudujemy halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz zmodernizujemy boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4.

28. Otwarty dostęp do kultury

  • zwiększymy środki na finansowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, zarówno czołowych marek ostrowskiej kultury, jak i oddolnych inicjatyw mieszkańców. Wprowadzimy jasny i sprawiedliwy algorytm podziału środków;
  • reaktywujemy cieszące się popularnością: Tatarak Festival i Festiwal Działań Ulicznych „Grajcy”, zapewniający sezonowe atrakcje na ostrowskim Rynku;
  • zamiast niejasnego przydziału zaproszeń, dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Mieszkańca wprowadzimy bon kulturalny do wykorzystania podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przy udziale miasta;
  • przywrócimy życie budynkowi po Kinie Komeda – w zależności od dostępności środków zewnętrznych stworzymy w nim kinoteatr i centrum konferencyjne.

Zarządzanie po wielkopolsku

29. Zreformujemy Straż Miejską
  • Straż Miejska nie może być dostępna dla mieszkańców wyłącznie od poniedziałku do piątku od 8:00 do 23:00. Zreformujemy tę miejską służbę tak, aby funkcjonowała cały tydzień, całą dobę. Nowa struktura obejmująca: Ekopatrol odpowiedzialny za m. in. kontrolę palenisk, Animalpatrol odpowiedzialny za interwencje w sprawach zwierząt, czy nowe patrole prewencji, dbające o porządek i bezpieczeństwo w mieście otworzą Straż na prawdziwe problemy Ostrowian. W innym wypadku należałoby ją zlikwidować.

30. Koniec Eldorado dla prezesów miejskich spółek

  • doprowadzimy do prawdziwej likwidacji Centrum Rozwoju Komunalnego – dawnego Holdikomu, uwalniając Ostrowian do utrzymywania spółki, która dziś przestała pełnić ważne i ambitne funkcje, jakie powierzyli jej twórcy ostrowskiego samorządu po 1990 roku;
  • zlikwidujemy generującą koszty i nic nie dającą Ostrowianom spółkę CRK Energia;
  • uprościmy strukturę ostrowskich spółek i zakładów, łącząc Miejski Zarząd Dróg, CRK Zieleń i Rekreacja – dawny Miejski Zakład Zieleni i Targowiska Miejskie w jeden podmiot odpowiedzialny za drogi, infrastrukturę zieleni, cmentarze i targowisko – to przy ul. Głogowskiej w nowej, zrewitalizowanej odsłonie. Zweryfikujemy możliwość połączenia spółek odpadowych lub przywrócimy zarządzanie nimi przez jedną osobę;
  • ograniczymy wynagrodzenia prezesów ostrowskich spółek komunalnych i uzależnimy je od wpływu na realną poprawę komfortu życia mieszkańców;
  • przeprowadzimy szczegółowe kontrole gospodarności w spółkach, ustalimy przyczyny wzrostu kosztów opłat komunalnych dla mieszkańców.

31. Stop zadłużaniu Ostrowa Wielkopolskiego

  • korzystając z dostępnych możliwości finansowania, zamiast pożyczać pieniądze na inwestycje, będziemy pozyskiwać środki krajowe i europejskie, w tym fundusze dostępne bezpośrednio w Komisji Europejskiej i wyspecjalizowanych agendach;
  • wprowadzimy program oddłużania Ostrowa, dzięki czemu docelowo przestaniemy przeznaczać kilkanaście milionów złotych rocznie na obsługę zadłużenia, w tym spłatę odsetek.

32. Urząd Miejski prawdziwie przyjazny dla mieszkańców

  • uprościmy strukturę Urzędu Miejskiego, w którym dziś aż 1/5 pracowników pełni funkcje kierownicze. Dostosujemy liczbę pracowników w poszczególnych wydziałach do liczby prowadzonych spraw i obsługiwanych mieszkańców, by robić to sprawniej;
  • załatwienie sprawy urzędowej nie powinno oznaczać utraty Waszego urlopu. Uruchomimy w galerii handlowej punkt obsługi mieszkańca, dostępny również w godzinach popołudniowych, w których będzie można załatwić podstawowe sprawy urzędowe.
33. Nic o Was, bez Was
  • uruchomimy specjalną platformę internetową służącą do zgłaszania bieżących spraw, jak np. uszkodzenia jezdni oraz na której będziemy konsultować na bieżąco z mieszkańcami ważne sprawy i propozycje Miasta – dość fikcyjnych konsultacji społecznych i ignorowania głosów mieszkańców;
  • dla najważniejszych w mieście tematów będziemy prowadzić panele obywatelskie, w których reprezentatywna dla wszystkich ostrowian grupa uprzednio przeszkolonych merytorycznie w danym temacie mieszkańców będzie brała udział w wypracowaniu najlepszych dla miasta rozwiązań.

34. Czyste i bezpieczne miasto

  • dzięki reformie sektora komunalnego, powołamy specjalną komórkę odpowiedzialną za utrzymanie na bieżąco czystości w mieście w ramach miejskiej jednostki. Zwiększymy też liczbę koszy na śmieci oraz częstotliwość ich opróżniania;
  • zmodernizujemy i rozbudujemy system miejskiego monitoringu. Miejskie kamery zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom nie mogą być gorszej jakości, niż te w telefonach komórkowych;
  • zwiększymy liczbę aktywnych przejść dla pieszych;
  • budowa chodników wraz z drogami osiedlowymi w ramach jednej inwestycji stanie się standardem;
  • poszerzymy sieć dróg rowerowych i ustawimy przy nich punkty naprawcze rowerów;
  • wymienimy pozostałe w mieście lampy starego typu na nowoczesne oświetlenie LED.

Materiał KKW Koalicja Obywatelska